Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

AAAI18 - Applications

CD-CNN: A Partially Supervised Cross-Domain Deep Learning Model for Urban Resident Recognition PDF
Jingyuan Wang, Xu He, Ze Wang, Junjie Wu, Nicholas Jing Yuan, Xing Xie, Zhang Xiong
Ranking Users in Social Networks With Higher-Order Structures PDF
Huan Zhao, Xiaogang Xu, Yangqiu Song, Dik Lun Lee, Zhao Chen, Han Gao

AAAI18 - Artificial Intelligence and the Web

Dual Deep Neural Networks Cross-Modal Hashing PDF
Zhen-Duo Chen, Wan-Jin Yu, Chuan-Xiang Li, Liqiang Nie, Xin-Shun Xu
Binary Generative Adversarial Networks for Image Retrieval PDF
Jingkuan Song, Tao He, Lianli Gao, Xing Xu, Alan Hanjalic, Heng Tao Shen
Deep Region Hashing for Generic Instance Search from Images PDF
Jingkuan Song, Tao He, Lianli Gao, Xing Xu, Heng Tao Shen
Telepath: Understanding Users from a Human Vision Perspective in Large-Scale Recommender Systems PDF
Yu Wang, Jixing Xu, Aohan Wu, Mantian Li, Yang He, Jinghe Hu, Weipeng P. Yan
Contrastive Training for Models of Information Cascades PDF
Shaobin Xu, David A. Smith
From Common to Special: When Multi-Attribute Learning Meets Personalized Opinions PDF
Zhiyong Yang, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Qingming Huang

AAAI18 - Cognitive Systems

HAN: Hierarchical Association Network for Computing Semantic Relatedness PDF
Xiaolong Gong, Hao Xu, Linpeng Huang

AAAI18 - Computational Sustainability and AI

Scalable Relaxations of Sparse Packing Constraints: Optimal Biocontrol in Predator-Prey Networks PDF
Johan Bjorck, Yiwei Bai, Xiaojian Wu, Yexiang Xue, Mark Whitmore, Carla Gomes
DeepUrbanMomentum: An Online Deep-Learning System for Short-Term Urban Mobility Prediction PDF
Renhe Jiang, Xuan Song, Zipei Fan, Tianqi Xia, Quanjun Chen, Satoshi Miyazawa, Ryosuke Shibasaki
Multi-Entity Dependence Learning With Rich Context via Conditional Variational Auto-Encoder PDF
Luming Tang, Yexiang Xue, Di Chen, Carla P. Gomes
Efficiently Approximating the Pareto Frontier: Hydropower Dam Placement in the Amazon Basin PDF
Xiaojian Wu, Jonathan Gomes-Selman, Qinru Shi, Yexiang Xue, Roosevelt Garcia-Villacorta, Elizabeth Anderson, Suresh Sethi, Scott Steinschneider, Alexander Flecker, Carla Gomes

AAAI18 - Game Theory and Economic Paradigms

Allocation Problems in Ride-Sharing Platforms: Online Matching With Offline Reusable Resources PDF
John P. Dickerson, Karthik A. Sankararaman, Aravind Srinivasan, Pan Xu
Strategic Coordination of Human Patrollers and Mobile Sensors With Signaling for Security Games PDF
Haifeng Xu, Kai Wang, Phebe Vayanos, Milind Tambe

AAAI18 - Heuristic Search and Optimization

Large Scale Constrained Linear Regression Revisited: Faster Algorithms via Preconditioning PDF
Di Wang, Jinhui Xu
Memory-Augmented Monte Carlo Tree Search PDF
Chenjun Xiao, Jincheng Mei, Martin Müller

AAAI18 - Humans and AI

Towards Imperceptible and Robust Adversarial Example Attacks Against Neural Networks PDF
Bo Luo, Yannan Liu, Lingxiao Wei, Qiang Xu
WiFi-Based Human Identification via Convex Tensor Shapelet Learning PDF
Han Zou, Yuxun Zhou, Jianfei Yang, Weixi Gu, Lihua Xie, Costas J. Spanos

AAAI18 - Knowledge Representation and Reasoning

Splitting an LPMLN Program PDF
Bin Wang, Zhizheng Zhang, Hongxiang Xu, Jun Shen

AAAI18 - Machine Learning Applications

CSWA: Aggregation-Free Spatial-Temporal Community Sensing PDF
Jiang Bian, Haoyi Xiong, Yanjie Fu, Sajal K. Das
Latent Sparse Modeling of Longitudinal Multi-Dimensional Data PDF
Ko-Shin Chen, Tingyang Xu, Jinbo Bi
Sequence-to-Sequence Learning via Shared Latent Representation PDF
Xu Shen, Xinmei Tian, Jun Xing, Yong Rui, Dacheng Tao
Mesh-Based Autoencoders for Localized Deformation Component Analysis PDF
Qingyang Tan, Lin Gao, Yu-Kun Lai, Jie Yang, Shihong Xia
GraphGAN: Graph Representation Learning With Generative Adversarial Nets PDF
Hongwei Wang, Jia Wang, Jialin Wang, Miao Zhao, Weinan Zhang, Fuzheng Zhang, Xing Xie, Minyi Guo
Modeling Attention and Memory for Auditory Selection in a Cocktail Party Environment PDF
Jiaming Xu, Jing Shi, Guangcan Liu, Xiuyi Chen, Bo Xu
Measuring the Popularity of Job Skills in Recruitment Market: A Multi-Criteria Approach PDF
Tong Xu, Hengshu Zhu, Chen Zhu, Pan Li, Hui Xiong

AAAI18 - Machine Learning Methods

ARC: Adversarial Robust Cuts for Semi-Supervised and Multi-Label Classification PDF
Sima Behpour, Wei Xing, Brian D. Ziebart
Margin Based PU Learning PDF
Tieliang Gong, Guangtao Wang, Jieping Ye, Zongben Xu, Ming Lin
Asynchronous Doubly Stochastic Sparse Kernel Learning PDF
Bin Gu, Miao Xin, Zhouyuan Huo, Heng Huang
Reinforced Multi-Label Image Classification by Exploring Curriculum PDF
Shiyi He, Chang Xu, Tianyu Guo, Chao Xu, Dacheng Tao
Unified Spectral Clustering With Optimal Graph PDF
Zhao Kang, Chong Peng, Qiang Cheng, Zenglin Xu
Deep Semi-Random Features for Nonlinear Function Approximation PDF
Kenji Kawaguchi, Bo Xie, Le Song
Spatio-Temporal Graph Convolution for Skeleton Based Action Recognition PDF
Chaolong Li, Zhen Cui, Wenming Zheng, Chunyan Xu, Jian Yang
Learning With Incomplete Labels PDF
Yingming Li, Zenglin Xu, Zhongfei Zhang
Stochastic Non-Convex Ordinal Embedding With Stabilized Barzilai-Borwein Step Size PDF
Ke Ma, Jinshan Zeng, Jiechao Xiong, Qianqian Xu, Xiaochun Cao, Wei Liu, Yuan Yao
Reduced-Rank Linear Dynamical Systems PDF
Qi She, Yuan Gao, Kai Xu, Rosa H. M. Chan
Active Lifelong Learning With "Watchdog" PDF
Gan Sun, Yang Cong, Xiaowei Xu
Kernel Cross-Correlator PDF
Chen Wang, Le Zhang, Lihua Xie, Junsong Yuan
Adversarial Learning of Portable Student Networks PDF
Yunhe Wang, Chang Xu, Chao Xu, Dacheng Tao
Decoupled Convolutions for CNNs PDF
Guotian Xie, Ting Zhang, Kuiyuan Yang, Jianhuang Lai, Jingdong Wang
Cooperative Learning of Energy-Based Model and Latent Variable Model via MCMC Teaching PDF
Jianwen Xie, Yang Lu, Ruiqi Gao, Ying Nian Wu
Partial Multi-Label Learning PDF
Ming-Kun Xie, Sheng-Jun Huang
Semi-Supervised AUC Optimization Without Guessing Labels of Unlabeled Data PDF
Zheng Xie, Ming Li
Perception Coordination Network: A Framework for Online Multi-Modal Concept Acquisition and Binding PDF
You-Lu Xing, Fu-Rao Shen, Jin-Xi Zhao, Jing-Xin Pan, Ah-Hwee Tan
HodgeRank With Information Maximization for Crowdsourced Pairwise Ranking Aggregation PDF
Qianqian Xu, Jiechao Xiong, Xi Chen, Qingming Huang, Yuan Yao
Deep Neural Network Compression With Single and Multiple Level Quantization PDF
Yuhui Xu, Yongzhuang Wang, Aojun Zhou, Weiyao Lin, Hongkai Xiong
Informed Non-Convex Robust Principal Component Analysis With Features PDF
Niannan Xue, Jiankang Deng, Yannis Panagakis, Stefanos Zafeiriou
Learning With Single-Teacher Multi-Student PDF
Shan You, Chang Xu, Chao Xu, Dacheng Tao
Learning Mixtures of Random Utility Models PDF
Zhibing Zhao, Tristan Villamil, Lirong Xia

AAAI18 - Multiagent Systems

HogRider: Champion Agent of Microsoft Malmo Collaborative AI Challenge PDF
Yanhai Xiong, Haipeng Chen, Mengchen Zhao, Bo An

AAAI18 - NLP and Knowledge Representation

Linguistic Properties Matter for Implicit Discourse Relation Recognition: Combining Semantic Interaction, Topic Continuity and Attribution PDF
Wenqiang Lei, Yuanxin Xiang, Yuwei Wang, Qian Zhong, Meichun Liu, Min-Yen Kan
Deep Semantic Role Labeling With Self-Attention PDF
Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Jun Xie, Yidong Chen, Xiaodong Shi
Does William Shakespeare REALLY Write Hamlet? Knowledge Representation Learning With Confidence PDF
Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin
Multi-Channel Encoder for Neural Machine Translation PDF
Hao Xiong, Zhongjun He, Xiaoguang Hu, Hua Wu

AAAI18 - NLP and Machine Learning

Empower Sequence Labeling with Task-Aware Neural Language Model PDF
Liyuan Liu, Jingbo Shang, Xiang Ren, Frank Fangzheng Xu, Huan Gui, Jian Peng, Jiawei Han
Semantic Structure-Based Word Embedding by Incorporating Concept Convergence and Word Divergence PDF
Qian Liu, Heyan Huang, Guangquan Zhang, Yang Gao, Junyu Xuan, Jie Lu
Improved Text Matching by Enhancing Mutual Information PDF
Yang Liu, Wenge Rong, Zhang Xiong
Variational Recurrent Neural Machine Translation PDF
Jinsong Su, Shan Wu, Deyi Xiong, Yaojie Lu, Xianpei Han, Biao Zhang
Incorporating Discriminator in Sentence Generation: a Gibbs Sampling Method PDF
Jinyue Su, Jiacheng Xu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang
Dual Transfer Learning for Neural Machine Translation with Marginal Distribution Regularization PDF
Yijun Wang, Yingce Xia, Li Zhao, Jiang Bian, Tao Qin, Guiquan Liu, Tie-Yan Liu
Knowledge Enhanced Hybrid Neural Network for Text Matching PDF
Yu Wu, Wei Wu, Can Xu, Zhoujun Li
Neural Response Generation With Dynamic Vocabularies PDF
Yu Wu, Wei Wu, Dejian Yang, Can Xu, Zhoujun Li
Hierarchical Recurrent Attention Network for Response Generation PDF
Chen Xing, Yu Wu, Wei Wu, Yalou Huang, Ming Zhou
How Images Inspire Poems: Generating Classical Chinese Poetry from Images with Memory Networks PDF
Linli Xu, Liang Jiang, Chuan Qin, Zhe Wang, Dongfang Du
Tree-Structured Neural Machine for Linguistics-Aware Sentence Generation PDF
Ganbin Zhou, Ping Luo, Rongyu Cao, Yijun Xiao, Fen Lin, Bo Chen, Qing He
Elastic Responding Machine for Dialog Generation with Dynamically Mechanism Selecting PDF
Ganbin Zhou, Ping Luo, Yijun Xiao, Fen Lin, Bo Chen, Qing He

AAAI18 - NLP and Text Mining

Improving Neural Fine-Grained Entity Typing With Knowledge Attention PDF
Ji Xin, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Maosong Sun
Diagnosing and Improving Topic Models by Analyzing Posterior Variability PDF
Linzi Xing, Michael J. Paul
Dual Attention Network for Product Compatibility and Function Satisfiability Analysis PDF
Hu Xu, Sihong Xie, Lei Shu, Philip S. Yu
Multi-Entity Aspect-Based Sentiment Analysis With Context, Entity and Aspect Memory PDF
Jun Yang, Runqi Yang, Chongjun Wang, Junyuan Xie

AAAI18 - Planning and Scheduling

Risk-Aware Proactive Scheduling via Conditional Value-at-Risk PDF
Wen Song, Donghun Kang, Jie Zhang, Hui Xi
Action Schema Networks: Generalised Policies With Deep Learning PDF
Sam Toyer, Felipe Trevizan, Sylvie Thiébaux, Lexing Xie
Learning Conditional Generative Models for Temporal Point Processes PDF
Shuai Xiao, Hongteng Xu, Junchi Yan, Mehrdad Farajtabar, Xiaokang Yang, Le Song, Hongyuan Zha

AAAI18 - Reasoning under Uncertainty

A Neural Stochastic Volatility Model PDF
Rui Luo, Weinan Zhang, Xiaojun Xu, Jun Wang
Towards Training Probabilistic Topic Models on Neuromorphic Multi-Chip Systems PDF
Zihao Xiao, Jianfei Chen, Jun Zhu

AAAI18 - Search and Constraint Satisfaction

Learning Robust Search Strategies Using a Bandit-Based Approach PDF
Wei Xia, Roland H. C. Yap

AAAI18 - Vision

Lateral Inhibition-Inspired Convolutional Neural Network for Visual Attention and Saliency Detection PDF
Chunshui Cao, Yongzhen Huang, Zilei Wang, Liang Wang, Ninglong Xu, Tieniu Tan
Learning Pose Grammar to Encode Human Body Configuration for 3D Pose Estimation PDF
Hao-Shu Fang, Yuanlu Xu, Wenguan Wang, Xiaobai Liu, Song-Chun Zhu
Residual Encoder Decoder Network and Adaptive Prior for Face Parsing PDF
Tianchu Guo, Youngsung Kim, Hui Zhang, Deheng Qian, ByungIn Yoo, Jingtao Xu, Dongqing Zou, Jae-Joon Han, Changkyu Choi
Facial Landmarks Detection by Self-Iterative Regression Based Landmarks-Attention Network PDF
Tao Hu, Honggang Qi, Jizheng Xu, Qingming Huang
End-to-End United Video Dehazing and Detection PDF
Boyi Li, Xiulian Peng, Zhangyang Wang, Jizheng Xu, Dan Feng
Weakly Supervised Salient Object Detection Using Image Labels PDF
Guanbin Li, Yuan Xie, Liang Lin
Multi-Rate Gated Recurrent Convolutional Networks for Video-Based Pedestrian Re-Identification PDF
Zhihui Li, Lina Yao, Feiping Nie, Dingwen Zhang, Min Xu
Action Recognition With Coarse-to-Fine Deep Feature Integration and Asynchronous Fusion PDF
Weiyao Lin, Chongyang Zhang, Ke Lu, Bin Sheng, Jianxin Wu, Bingbing Ni, Xin Liu, Hongkai Xiong
PoseHD: Boosting Human Detectors Using Human Pose Information PDF
Zhijian Liu, Bowen Pan, Yuliang Xiu, Cewu Lu
Scene-Centric Joint Parsing of Cross-View Videos PDF
Hang Qi, Yuanlu Xu, Tao Yuan, Tianfu Wu, Song-Chun Zhu
Exploring Human-Like Attention Supervision in Visual Question Answering PDF
Tingting Qiao, Jianfeng Dong, Duanqing Xu
Movie Question Answering: Remembering the Textual Cues for Layered Visual Contents PDF
Bo Wang, Youjiang Xu, Yahong Han, Richang Hong
Transferable Semi-Supervised Semantic Segmentation PDF
Huaxin Xiao, Yunchao Wei, Yu Liu, Maojun Zhang, Jiashi Feng
Emphasizing 3D Properties in Recurrent Multi-View Aggregation for 3D Shape Retrieval PDF
Cheng Xu, Biao Leng, Cheng Zhang, Xiaochen Zhou
Unsupervised Part-Based Weighting Aggregation of Deep Convolutional Features for Image Retrieval PDF
Jian Xu, Cunzhao Shi, Chengzuo Qi, Chunheng Wang, Baihua Xiao
Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition PDF
Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin
Towards Perceptual Image Dehazing by Physics-Based Disentanglement and Adversarial Training PDF
Xitong Yang, Zheng Xu, Jiebo Luo
Unsupervised Learning of Geometry From Videos With Edge-Aware Depth-Normal Consistency PDF
Zhenheng Yang, Peng Wang, Wei Xu, Liang Zhao, Ramakant Nevatia
Deep Reinforcement Learning for Unsupervised Video Summarization With Diversity-Representativeness Reward PDF
Kaiyang Zhou, Yu Qiao, Tao Xiang
Towards Automatic Learning of Procedures From Web Instructional Videos PDF
Luowei Zhou, Chenliang Xu, Jason J. Corso
Learning Adversarial 3D Model Generation With 2D Image Enhancer PDF
Jing Zhu, Jin Xie, Yi Fang

EAAI18 - Poster Papers

Introducing AI to Undergraduate Students via Computer Vision Projects PDF
Kaiman Zeng, Yancheng Li, Yida Xu, Di Wu, Nansong Wu

Student Abstracts

Solving Generalized Column Subset Selection With Heuristic Search PDF
Swair Shah, Baokun He, Ke Xu, Crystal Maung, Haim Schweitzer
Fast Approximate Nearest Neighbor Search via k-Diverse Nearest Neighbor Graph PDF
Yan Xiao, Jiafeng Guo, Yanyan Lan, Jun Xu, Xueqi Cheng
A Semi-Supervised Network Embedding Model for Protein Complexes Detection PDF
Wei Zhao, Jia Zhu, Min Yang, Danyang Xiao, Gabriel Pui Cheong Fung, Xiaojun Chen


Copyright © 2018 Association for the Advancement of Artificial Intelligence. All Rights Reserved.