(1)
McDermott, D. Robot Planning. AIMag 1992, 13, 55.