Fisher, R. B. (1994). Is Computer Vision Still AI?. AI Magazine, 15(2), 21. https://doi.org/10.1609/aimag.v15i2.1088