Gasser, L. (1987). 1987 DAI Workshop Report. AI Magazine, 8(2), 91. https://doi.org/10.1609/aimag.v8i2.587