Berliner, H. J. (1987). HITECH Wins Chess Tourney. AI Magazine, 8(4), 101. https://doi.org/10.1609/aimag.v8i4.628