KOUBARAKIS, M.; VOUROS, G.; CHALKIADAKIS, G.; PLAGIANAKOS, V.; TJORTJIS, C.; KAVALLIERATOU, E.; VRAKAS, D.; MAVRIDIS, N.; PETASIS, G.; BLEKAS, K.; KRITHARA, A. AI in Greece: The Case of Research on Linked Geospa al Data. AI Magazine, v. 39, n. 2, p. 91-96, 1 Jul. 2018.