Noy, Natalya F., AnHai Doan, and Alon Y. Halevy. 2005. “Semantic Integration”. AI Magazine 26 (1), 7. https://doi.org/10.1609/aimag.v26i1.1794.