Hamilton, C. (1996) “AAAI News”, AI Magazine, 17(4), p. 5. doi: 10.1609/aimag.v17i4.1245.