Hamilton, C. (1997) “AAAI News”, AI Magazine, 18(2), p. 5. doi: 10.1609/aimag.v18i2.1300.