Hamilton, C. (2001) “AAAI News”, AI Magazine, 22(3), p. 6. doi: 10.1609/aimag.v22i3.1587.