Hamilton, C. M. (2001) “AAAI News”, AI Magazine, 22(4), p. 6. doi: 10.1609/aimag.v22i4.1601.