Hamilton, C. (2004) “AAAI News”, AI Magazine, 25(2), p. 3. doi: 10.1609/aimag.v25i2.1769.