Hamilton, C. (2006) “AAAI News”, AI Magazine, 27(3), p. 4. doi: 10.1609/aimag.v27i3.1899.