Hamilton, C. M. (1) “AAAI News”, AI Magazine, 29(3), p. 3. doi: 10.1609/aimag.v29i3.2194.