Hamilton, C. M. (1) “AAAI News”, AI Magazine, 30(4), p. 3. doi: 10.1609/aimag.v30i4.2290.