Hamilton, C. M. (2012) “AAAI News”, AI Magazine, 33(4), p. 3. doi: 10.1609/aimag.v33i4.2454.