Braga, Daniela, VoiceBox Technologies, United States