Kuleshov, Volodymyr, Stanford University, United States